Kaz Dağları Kronolojisi

6 Ocak 2010

Alamos Gold, “Teck Madencilik” ve “Fronteer Development Group”un sahibi olduğu Kirazlı projesini satın aldı.

3 Temmuz 2012

Kirazlı Altın Madeni Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu raporu aldı. İlk ÇED raporu 27 hektarlık bir alanı kapsarken, ilerleyen yıllardaki başvurularda ‘’kapasite arttırımı’’ ile beraber proje alanı 613 hektara çıkarıldı.

2 Ağustos 2013

3117 sayılı kapasite arttırılmış ve zenginleştirme eklenmiş ÇED olumlu kararına Çanakkale Belediyesi Başkanlığı tarafından dava açıldı. Yapılan itiraz Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İtiraz Danıştaya taşındı.

28 Kasım 2017

Danıştay, Çanakkale Kirazlı Köyü'nde faaliyete geçirilmek istenen altın madeni şirketi aleyhinde bir karar verdi. Karar gerekçesinde; proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ile daha sonraki Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Raporu arasında kapasite, proje alanı, işletme süresi gibi unsurlarda büyük farklar olduğuna yer verildi. Yüksek Mahkeme’nin bu kararına rağmen, maden için ağaç kesimleri devam etti bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

25 Temmuz 2018

Alamos Gold'un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik, Danıştay süreci tamamlanmadan Çanakkale Valiliğinin 'Gayrisıhhî Müessese' iznini imzalamasıyla çalışmaya başladı. Çanakkale Orman Müdürlüğü de ağaç kesimine izin verdi.

1 Mart 2019

Şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı. Ağaç kesimleri de bu tarihten sonra hızlandı. Projenin 2012'de onaylanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre 45 bin 650 ağacın kesilmesi öngörülüyordu. Seçim döneminden önce inşaatın durduğu açıklansa da inşaatın devam ettiği ortaya çıktı. TEMA Vakfı tarafından yapılan araştırmada, kesilen ağaç sayısının ÇED raporunda belirtilenin yaklaşık dört katı olduğu belirlendi.

02 Şubat 2019

Çanakkale İdare Mahkemesi, açılan davanın reddine karar verdi. Dayanak olarak bilirkişi raporunu gösterdi. Bahse konu bilirkişi raporunu hazırlayan heyet içerisinde yer alan ve bilirkişi raporunda imzası bulunan Prof. Dr. Turan Karadeniz’in imzasında uyuşmazlık tespit edildi.

3-6 Mart 2019

Kanada Toronto'da gerçekleşen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşların yetkilileri, Altın Madencileri Derneği, Maden Jeologları Derneği ve özel sektör firmalarının katıldığı PDAC 2019 madencilik fuarında Türkiye'deki maden sahaları pazarlandı.

19 Haziran 2019

Davacı kurumlar, Çanakkale Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın temyiz talebi Danıştay’ın 6. Dairesi‘nin kararıyla reddedildi.

28 Haziran 2019

Kirazlı'daki ağaç katliamının drone görüntüleri yayınlandı.

17 Temmuz 2019

Çanakkale mv Özgür Ceylan’ın Çanakkale'deki çevre felaketinin araştırılması için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

19 Temmuz 2019

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin çağrıcısı olduğu, Çanakkale çevre ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Çanakkale İskele Meydanı Mitingi gerçekleştirildi.

26 Temmuz 2019

Kirazlı'da su ve vicdan nöbeti başladı.

5 Ağustos 2019

Kirazlı’da Büyük Buluşma çağrısına gelen on binlerce vatandaş proje sahasına girerek büyük bir proteso gerçekleştirdi.

8 Ağustos 2019

Tema vakfı toplam bin 997 hektarlık maden sahasının ve 600 hektarlık ÇED izinli alanının sadece 204 hektarlık kısmında en az 195 bin ağaç kesildiğini uydu görüntülerine dayanarak tespit etti.

8 Ağustos 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Türkiye geneldinde 1102 maden sahasının ihale edilerek aramalara açılacağını duyurdu.

15 Ağustos 2019

Kanada Kazdağları Dayanışması Montreal'de bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

18 Ağustos 2019

Piyanist Fazıl Say, Kirazlı'ya gelerek konser verdi.

18 Ağustos 2019

Kirazlı maden projesine karşı Türkiye'nin dört bir yanından 10 binlerce insan protesto için maden alanında buluştu.

18 Ağustos 2019

8 Ağustosta duyurulan 1102 maden sahası için yapılması planlanan ihale, gelen tepkiler üzerine bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

19 Ağustos 2019

Su ve Vicdan Nöbeti’ni başlatan kordinasyon komitesi ve Çanakkale Belediyesi, çadırlı nöbeti bitirme kararı aldı. Fakat ülkenin dört bir yanından desteğe gelmiş yaşam savunucusu yurttaşlar nöbetin devam etmesi gerektiğini ve alanı terk etmeyeceklerini açıkladırlar. Böylece Her Yer Kazdağları Platformu, Kazdağları Kardeşliği, Kazdağları İstanbul Dayanışması, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, 26 Temmuz’da başlayan çadırlı nöbeti halen devam ettirmektedir.

21 Ağustos 2019

Toronto'da yaşayan Türkler Alamos Gold'un Toronto ofisi önünde su ve vicdan nöbetine başladı.

27 Ağustos 2019

Kanada Kazdağları Dayanışması Toronto'da Alamos Gold'un merkez ofisi önünde Kazdağları'nda yapılmak istenen altın madenine karşı bir protesto gerçekleştirdi.

10 Eylül 2019

İstanbul’da Kanada Konsolosluğu önünde Kazdağları’da yapılmak istenen altın madeni projesine karşı protesto gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne, 13 Ekim 2019'da ruhsat süresi dolacak olan Almos Gold'un ruhsatının yenilenip yenilenmeyeceğinin sorulduğu bir dilekçe verdi.

24 Eylül 2019

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin Almos Gold'un ruhsat süresinin uzatılıp uzatılmayacağını sorduğu dilekçeye, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "ticari sır" olduğu gerekçesiyle yanıt verilemeyeceği cevabı verildi.

25 Eylül 2019

Çanakkale’deki maden destekçisi köy muhtarları ve maden işçileri, belediyenin madene karşı mücadeleyi desteklememesi gerektiğini ifade eden dilekçelerini belediyeye teslim etti. Dilekçede yalan ifadelerle direnişte olan yaşam savunucuları hedef gösterildi. Orman şefliğinde çalışan Kirazlı muhtarı Erkan Can, zaman zaman yalan haberlerle yandaş gazetelerde, nöbet tutan yaşam savunucularını hedef göstermeye devam etmektedir.

26 Eylül 2019

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan yurttaşlar, Kazdağları'ndaki maden projelerine karşı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

1-10 Ekim 2019

Kirazlı Alın Madeni Projesi’nin ruhsatının yenilenmemesi ve iptal edilmesi için Çanakkale’ de 6000 ‘e yakın ıslak imza toplandı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildi.

5 Ekim 2019

Kazdağları İstanbul Dayanışması, Kirazlı’daki altın madeni projesine dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya protesto yürüyüşüne başladı. Fakat ilk konaklama yerinde 8 yürüyüşçü gözaltına alındı.

13 Ekim 2019

Alamos Gold ve Doğu Biga Madenciliğin 10 yıllık ruhsat süresi sona erdi. Bakanlık, kamuoyu tepkisi nedeniyle ruhsatı yenilemedi fakat iptal de etmedi. 13 Ekimden bu yana şirket ruhsatsız şekilde proje alanında varlığını sürdürmektedir.

24 Ekim 2019

Ruhsatsız şekilde maden alanındaki varlığını sürdüren Alamos Gold'un alanda ağaç kesimine devam ettiği tespit edildi.

25 Ekim 2019

Ankara Valiliği, 26 Ekim'de çevre örgütlerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmek istenen “İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz" mitingine izin vermedi.

26 Ekim 2019

Ankara Valiliği tarafından “İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz" mitingi için verilen yasaklama kararı ile ilgili çevre örgütleri tarafından yurt çapında basın açıklamaları gerçekleştirildi.

30 Ekim 2019

Ruhsatsız alanda yapılan ağaç kesimi için, nöbet tutmaya devam eden yaşam savunucuları tarafından Çanakkale adliyesinde suç duyurusunda bulunuldu.

31 Ekim 2019

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu”nu değerlendirdiği raporu kamuoyu ile paylaştı.

6 Kasım 2019

Alamos Gold'un Kazdağları'ndaki bir diğer projesi olan Çamyurt altın madeni projesi, şirketin ÇED raporunu gereken süre içinde bakanlığa sunmaması nedeniyle durduruldu.

6 Kasım 2019

Kirazlı'da altın madeni projesine karşı nöbet tutanlara “devlet ormanlarında, orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek” suçu ile para cezaları kesildi.

7 Kasım 2019

Türkiye Ormancılar Derneği 3 gün boyunca maden sahasında yaptıkları çalışmalarda, 347 bin 815 adet ağacın kesildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

18 Kasım 2019

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Kazdağları ve Madra Dağı’ndaki madencilik faaliyetleri konusunda soru önergesi verdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in önergeye verdiği yanıt ile bölgede 155 firmaya toplamda 279 maden ruhsatı verildiği ortaya çıktı.

23 Kasım 2019

Kazdağları Direnişçileri, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yaklaşık 3 kilometrelik mesafede bulunan Serçiler Köyü’nde, Koza Madencilik tarafından yapıldığı ileri sürülen ağaç katliamını belgeledi.

21 Aralık 2019

Kazdağları'nda yaşanan doğa katliamına dikkat çekmek için Çanakkale İskele Meydanı'nda her cumartesi günü gerçekleştirilen "El Ele" eylemlerinin ilki gerçekleştirildi.

22 Aralık 2019

Çanakkale Kumarlar Köyü'nde, Doğu Biga Madenciliğin maden faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı suyu karşılamak üzere inşaa ettiği gölete karşı köylüler protesto gerçekleştirdi. Kumarlar Köyü’nde yapılan gölet, şirketin ÇED raporunda bulunmamaktadır.

28 Aralık 2019

Bakanlık tarafından ruhsatı yenilenmeyen Alamos Gold, ruhsatın yenilenmesi için yeni bir başvuru yaptı.

11 Ocak 2020

CHP Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek Alamos Gold'un ruhsatının yenilenip yenilenmeyeceği ya da başka bir şirkete devredilip devredilmeyeceği konularında TBMM'de soru önergesi verdi.

24 Şubat 2020

Çanakkale'nin Halilağa köyünde bulunan ve Cengiz Holding tarafından satın alınan Halilağa Altın Madeni Projesi’ ne karşı Çan ilçesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

13 Nisan 2020

Çanakkale İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun salgınla mücadele kapsamında 13 Nisan'da açıkladığı kararda, orman alanlarına girişin yasaklanmasının yanında bu alanlarda Drone uçuşu da yasaklandı.

20 Nisan 2020

Çanakkale'de salgın gerekçe gösterilerek ormanlık alanlarda drone uçuşlarını da yasaklayan İl Hıfzıssıhha kurulu kararı, Kirazlı'da nöbet tutanlara alanı boşaltmaları için tebliğ edildi. Yaşam savunucuları nöbet alanını terk etmedi.

29 Nisan 2020

Alamos Gold yayınladığı raporda, süresi dolan ruhsatının yenileneceğini umduğunu ve 2020 yılının Ocak-Mart döneminde Kirazlı için toplamda 3 Milyon USD harcama yaptıklarını belirtti.

8 Mayıs 2020

Anayasal Hakları gereği Kirazlı’da nöbet tutan 5 yaşam savunucusuna salgın yasakları gerekçesiyle toplam 57.240 TL idari para cezası kesildi.

21 Mayıs 2020

200'den fazla ekoloji örgütü ve sanatçının imzasıyla, Alamos Gold'un Kazdağları'ndan tahliye edilmesine yönelik açık mektup yayınlandı.

23 Mayıs 2020

Kirazlı’da nöbet tutanlara salgın yasakları gerekçesiyle tekrar toplamda 3186 TL idari para cezası kesildi.

5 Haziran 2020

Dünya Çevre Günü için Kirazlı altın madeni kapısında yapılmak istenen kitlesel basın açıklamasına katılmak isteyen yurttaşlara jandarma tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine basın açıklaması Balaban çeşmesi önünde gerçekleştirildi.

9 Haziran 2020

Nöbetin 320. gününde, 1 Haziranda Kovid-19 salgını ile ilgili alınan normalleşme kararları ile birlikte Kirazlı’daki nöbete katılmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

10 Haziran 2020

Kirazlı’da nöbet tutanlara “ormanda yürümek” gerekçesiyle 38.160 TL idari para cezası kesildi. Bu ceza ile birlikte toplamda kesilen cezalar 109.000 TL’ye ulaştı.

13 Haziran 2020

Kovid-19 salgını sebebiyle ara verilen "El Ele" eylemleri Çanakkale İskele Meydanı'nda yeniden başladı.

14 Haziran 2020

Kirazlı'daki nöbet alanına desteğe gelmek isteyen ancak salgın gerekçesiyle engellenen yurttaşlar, CHP milletvekili Ali Şeker'in de katılımıyla uzun bir aradan sonra tekrar alana girdi.

19 Haziran 2020

Yaşam savunucularının Kirazlı’da aralıksız sürdürdüğü nöbet 330. gününe ulaştı.

25 Temmuz 2020

Kazdağları nöbetinin birinci yıl dönümünde, direnişçilerin ve Kazdağları Dayanışması'nın, 9 aydır ruhsatsız olduğu halde alanı terk etmeyen Alamos Gold şirketini protesto etmek ve şirketin tahliyesini istemek amacıyla yapacağı basın açıklaması, Çanakkale Valiliği'nin aynı gün aldığı karar ile yasaklandı. İstanbul'dan gelecek olan üç otobüs Gelibolu'da durdurularak Çanakkale'ye geçişlerine izin verilmedi ve yurttaşların seyahat özgürlükleri engellendi. Aynı gün Çanakkale Golf Çay Bahçesi önünde basın açıklaması için toplanan fakat iptal kararını duyurmalarına fırsat verilmeyen yaşam savunucuları, hiçbir uyarı olmaksızın aşırı güç kullanılarak gözaltına alındı.

26 Temmuz 2020

Sabah 05:00 sularında gözaltına alınan 16 yaşam savunucusu, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

8 Ağustos 2020

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Çan Çevre Derneği ile birlikte bir yılı aşkın zamandır Kazdağları’nda Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik’in altın projesine karşı çadırlı nöbette olan yurttaşların bir kısmı, Kazdağları’ndaki altın madenciliği projelerinin pandemi gerekçesiyle durdurulması talebiyle Çanakkale Valiliği’ne başvuruda bulundu.

13 Ağustos 2020

Yaşam savunucularına kesilen idari para cezaları 400 bin 524 liraya ulaştı.